Nyfunnen bakterie skadar torsken

En ny hittills okänd bakterie som drabbar den vilda torsken upptäcktes vid årskiftet. Den nya infektionsjukdomen Francicella liknar harpest och upptäcktes av en slump på fisk fångad utanför Lysekil.

Under hösten 2004 fångades tork utanför Lysekil som skickades till Statens Veterinärmedicinska anstalt, SVA. Torsken hade yttre hudsår och omfattande skador på de inre organen som mjälte, lever, njure och hjärta.

Anders Hellström är chef för fiskesektionen på SVA och han anser att den nya bakterien skall tas på allvar. En större övervakning behövs av torsken längs kusten.
- Liknande övervakningsprogram finns idag tex för fåglar och däggdjur men inte för vild fisk. Det är på tiden att det införs, anser Anders Hellström.