Telefonterror mot uddevallarektor

I Uddevalla har en rektor utsatts för telefonterror i slutet av förra året, av tre tonårigar på den skola rektorn arbetar på.

I telefonsamtal, som ofta ringts nattetid, har rektorn hotats och trakasserats. Hoten har även riktats mot rektorns barn.

Nu åtalas ungdomarna för hot mot tjänsteman och ofredande.