Antalet anmälda våldsbrott mot kvinnor ökar

Fler och fler våldsbrott mot kvinnor anmäls, visar statistik från Brottsförebyggande Rådet BRÅ. Det mesta våldet mot kvinnor sker av en man som kvinnan har en nära relation med. Men exakt hur många kvinnor det rör sig om vet man inte.

Det man däremot vet är hur många våldsbrott som polisanmäls. Statistiken visar att anmälningarna blir allt fler.

Men polisanmälningar är en sak, det som händer i verkligheten en annan. Det är svårt att veta hur många kvinnor som misshandlas, eftersom mörkertalet är så stort.

Polisen tror att det bara är en liten del av alla våldsbrott som verkligen anmäls till polisen.