Rapport om hjälp till misshandlade kvinnor

Misshandlade kvinnor får olika hjälp beroende på var de bor. Idag, torsdag, presenteras en rapport om hur stora skillnaderna är bland kommunerna i Fyrbodal med målet att de ska samordna sig, så att alla kvinnor får samma hjälp.

Vilken hjälp en våldsutsatt kvinna kan få varierar kraftigt, beroende på i vilken kommun hon bor.

I socialtjänstlagen står det nämligen att kommunen BÖR erbjuda våldsutsatta kvinnor hjälp. Och eftersom ordet ”bör” tolkas på olika sätt i olika kommuner, ser stödet också olika ut. 

Men hur ser då läget ut i här i Väst? Svaret på den frågan kommer under torsdagen då Resurscentrum för kvinnofrid Väst presenterar en rapport över situationen i Fyrbodal som omfattar Trollhättan, Vänersborg, Lilla Edet samt kommunerna i norra Bohuslän och Dalsland. 

Det är en kartläggning som täcker kommunerna, hälso- och sjukvården och polisen i Fyrbodal. Bland annat kan man se vilka kommuner som har en handlingsplan för våld mot kvinnor och vilka kommuner det finns en kvinnojour i.  

Syftet med kartläggningen är att samordna arbetet med kvinnofrid i alla kommunerna.
Susanne Nobel
susanne.nobel@sr.se