Stora skillnader på kvinnofridsarbetet i Fyrbodal

En kartläggning som Resurscentrum för kvinnofrid Väst har gjort visar att det varierar kraftigt mellan kommunerna i Fyrbodal när det gäller vilken hjälp misshandlade kvinnor får.

Gerd Holmgren är ansvarig för kvinnofridsfrågor i Trollhättans stad och en av de som har arbetat med kartläggningen. Hon är inte förvånad över resultatet.

- Nej, jag är inte förvånad, säger hon. Detta är en kunskap som vi har vetat om under ganska lång tid. Vi vet också att kommunerna har olika förutsättningar. Vår intention har varit att belysa hur situationen ser ut just när det gäller kvinnofridsfrågan.

Enligt Resurscentrum för kvinnofrid Väst är det stor variation på hur kommunerna i Fyrbodal prioriterar kvinnofridsarbetet.

Kommuner som satsar väldigt lite på den här frågan är Lysekil, Mellerud och Bengtsfors, som lägger mindre än 2 kr per år och invånare.

Strömstad är den kommun som ger mest: 17:30 per år och invånare.

Tre kommuner i vårt område lägger inte en enda krona på eget kvinnofridsarbete, nämligen Munkedal, Sotenäs och Färgelanda. Men två av de, Färgelanda och Sotenäs, köper in insatser från annat håll.