Distriktläkarmottagning koncentreras till Kungshamn

Läkarbristen i Sotenäs gör nu att distriktsläkarmottagningen koncentreras från och med 19 februari till Kungshamn eftersom det saknas ordinarie läkare i Hunnebostrand.

Istället satsar Primärvården FyrBoDal på att utöka övrig verksamhet i Hunnebostrand, bl a med en ”äldremottagning” med läkare en dag i veckan för patienter som är 85 år och äldre.

Utan ordinarie läkare går det inte att säkerställa en trygg och medicinskt säker vård för patienterna, skriver Primärvården i ett pressmedelande.