Holmen förbättrar vinsten för 2006

Papperskoncernen Holmen med tillverkning i bland annat Vargön kunde förbättra sin vinst under 2006. Holmen redovisar en vinst efter skatter på 529 miljoner kronor för fjolårets sista kvartal. Motsvarande period 2005 var vinsten 516 miljoner kronor.