Vattnet ska bli bättre

Den statliga vattenmyndigheten börjar nu sitt arbete med att försöka förbättra vattenkvalitén i alla våra vatten, sjöar, kustvatten, grundvatten med mera.

Problemen är till stora delar kända, övergödning längs kusterna med algblomning som följd, syrebrist i vattnet, fortsatt bekymmer med försurning, men det är första gången en systematisk kartläggning görs.

Anneli Harlén Västerhavets Vattenmyndighet, berättar att den här gången utgår man inte från kommungränserna utan från vattendragen.

Därför omfattar Vattenmyndighetens Västerhavsdistriktet från åarna i norra Skåne till Göta älvs källflöden i Härjedalen och Norge. Och själva Vattenmyndigheten är en följd av EU:s ramdirektiv för vatten och målet är att till år 2015 ha ett fortsatt bra eller bättre vatten.