Kultplats hittad i Rabbalshede

Arkeologer har gjort spännande fynd norr om Rabbalshede där nya E: 6an ska dras.

Enligt Marianne Lönn som är arkeolog vid Riksantikvarieämbete, så har de hittat en gammal kultplats.

Flera stenpackningar som har hittats vid berget ovanför Hud, som tyder på att stället har varit en kultplats vid tiden runt folkvandringen, 4-600 år efter Kristus.

Utgrävningarna började den 2 april och ska vara klar 23 maj.