Halvera resekostnader och bränsleutsläpp

Du kan minska dina reskostnader med nära hälften och koldioxidutsläppen med lika mycket genom att byta från en gammal bensinslukande bil till en bränslesnålare bensin- eller dieselbil. Det visar en jämförelse som Sveriges Radio Väst har gjort.

Etanolbilar är något dyrare i drift än de snålaste nya bensin- och dieselbilarna. Däremot släpper etnolbilarna ut bara en fjärdedel så mycket koldioxid.

Biogasbilar är i klass med snåla bensinbilar när det gäller bränsleekonomi och släpper nästan inte ut någon koldioxid alls. Däremot är det ont om tankställen för biogas.