Utredning om Smårödsraset dröjer

Det kommer att dröja innan haveriutredningen om raset på E6:an vid Småröd, strax före jul i fjol, blir klar.

- Vi hoppas bli klara med rapporten i november, säger Urban Kjellberg, utredningschef på Statens Haverikommission till Sveriges Radio Väst.

Då är det tänkt att kommissionen skall kunna slå fast orsaken till raset.

Kommissionen var på plats vid rasplatsen bara någon dag efter raset den 20 december förra året

Just nu pågår faktainsamling och nästa steg blir ett så kallat avstämningsmöte med vägverket, banverket och andra berörda.