Regionens lönemål sprack

Sjuksköterskor straffas för att de fick höga lönelyft för några år sedan. Det anser Vårdförbundet sedan regionens lönemål spruckit.

Det politiska målet i Västra Götalands-regionen var att grupper med medellång högskoleutbildning skulle prioriteras i löneutvecklingen förra året. Men de som skulle prioriteras, bland andra sjuksköterskor, fick ut mindre än de som inte skulle prioriteras.

Det som skulle bli ett golv blev ett tak när lönerna skulle sättas, enligt Marina Olsson, ordförande i Vårdförbundet i Västra Götaland.

- Vi värderas inte efter kompetens eller efter det arbete vi utför.

Under några år hade sjuksköterskorna en löneutveckling som var bättre än arbetsmarknaden i stort. Nu har den utvecklingen stoppats upp.

- I möten med en del arbetsgivare som jag haft verkar det som om vi skall

straffas litet grand för att vi fick bättre utdelning. ”Då vill vi inte krusa längre för sjuksköterskor” som en del säger, fortsätter Marina Olsson.

Som lönebilden ser ut nu lönar det sig att lämna vården och jobba med it, administration eller personfrågor inom regionen. Eller att byta arbetsgivare, menar Vårdförbundet.

- Som det ser ut i dag uppmuntras man ju inte att stanna på sin arbetsplats inom Västra Götalands-regionen, säger Marina Olsson till Sveriges Radio Väst. Det är bara att titta på hur lönerna ser ut i kommunerna och i en del andra landsting.

Bosse Adriansson

bo.adriansson@sr.se