Torskfisket i Skagerrak stoppas

Torskfisket i Skagerrak stoppas från och med måndag i nästa vecka och tills vidare. Det beslutade Fiskeriverket idag.

Stoppet beror på att en stor del av årets kvot är uppfiskad, uppger TT.

Fiskeriverket vill därför gå igenom inkomna fångstuppgifter för att kunna bedöma kvotsituationen och därefter öppna för ett begränsat fiske.

Fiske med handredskap får ske om inte fisken säljs vidare.

När det gäller torskfisket i Östersjön beslutade Fiskeriverket att från och med 14 maj sänka fångstkvoterna.