Parkinsonfall upp i Kammarrätten

Efter åtta år med olika turer kring de parkinsondrabbade vid Wargöns Bruk så tar idag Kammarrätten i Göteborg upp deras sak.

Det handlar om tre före detta arbetare vid Wargöns bruk som arbetade med ämnet difenyl på bruket och som senare har drabbats av parkinsons sjukdom. Åtta av tio experter har hävdat att det finns ett samband mellan difenyl och parkinsons sjukdom. Däremot har försäkringskassans experter hävdat att det inte gick att bevisa något samband. Nu ska Kammarrätten ta upp frågan om sjukdomen kan betraktas som arbetsskada.