Blott fem hamnar flaggar blått

Fyra hamnar i vårt område kan hissa miljösymbolen Blå flagg i år. Två i Vänern, två längs bohuskusten.

Det är Sunnanå hamn, Vänerparkens Marina i Vänersborg, Lyckans slip i Fiskebäckskil, Åmåls Gästhamn och Malmöns Marina. Blå flagg visar bl.a att hamnen håller god kvalitet när det gäller vatten, säkerhet, service och miljöinformation och är en internationell miljöutmärkelse. Dessutom har Örnäsbadet i Åmål fått en blå flagga.