Norsk bondeuppgörelse ökar gränshandeln

Ökade priser på norska livsmedel kommer att medföra att gränshandeln ökar, skriver Strömstad tidning

Handeln i Norge protesterar mot en ny uppgörelse mellan bondeorganisationer och lantbruksdepartementet som ökar priserna för norskproducerad mat.