Stora mängder kvicksilver i Ekaområdets jord

Tonvis med kvicksilver ska skiljas från jorden på Ekaområdet i Bengtsfors.

Nu går saneringen av Ekaområdet in i den mest omfattande delen av projektet.

60 000 ton jord ska grävas upp och siktas och många ton ska transporteras till sanering i Sakab i Kumla.

Arbetet kommer att pågå fram till hösten 2008. Saneringen av industrimarken är ett Sveriges största projekt och i jorden finns både dioxin och mellan sex och åtta  ton kvicksilver.