Plus för regionen i kvartalsrapport

Nya beräkningar ger bättre prognos för ekonomin i Västra Götaland. Vid årsskiftet var prognosen 130 miljoner i överskott, men enligt den senaste delårsrapporten kan det bli så mycket som 900 miljoner på pluskonot.

Den främsta förklaringen är den ändrade beräkningen från organisationen Sveriges Kommuner och Landsting som innebär högre skatteintäkter jämfört med tidigare beräkningar.