NU-chefers annons retar moderater

Moderaterna reagerar starkt mot en annons som ett 30-tal chefer låtit publicera i tidningen Bohusläningen.

I annonsen skriver cheferna att de hoppas att NU-sjukvårdens styrelse på måndag skall anta det förslag till inriktning av NÄL och Uddevalla sjukhus som ledningen själv presenterade i april.

Annonsen är utformad med Västra Götalands-regionens grafiska profil och regionens officiella logotype, konstaterar det moderata regionrådet Annika Tännström:

- Det är en sak om man uttrycker sig i en debattartikel, men här talar vi om en köpt annonsplats med skattebetalarnas pengar. Och man annonserar på ett sätt som föregriper det beslut som skall fattas i NU-styrelsen den 14 maj.

Annika Tännström tar nu upp frågan i en interpellation till regionstyrelsens socialdemokratiske ordförande Roland Andersson. Hennes fråga lyder:

”Anser du att det är lämpligt att genom annonser, bekostade av skattemedel och försedda med officiella logotyper vädja till allmänheten om att inta en åsikt och försöka påverka ännu inte fattade, känsliga politiska beslut”.