Stora betygsskillnader i Trollhättan

Det är mycket stora skillnader mellan betygen i Trollhättans grundskolor. Det visar en sammanställning av alla slutbetyg i årskurs 9 i nio skolor.

Högst betyg har eleverna på Strömslundsskolan. Där var 48 procent alltså nästan hälften- av alla betyg som sattes förra vårterminen ett VG eller ett MVG, väl godkänd eller mycket väl godkänd.
  – Vi har mycket studiemotiverade elever, vi har elever som är på lektionerna, säger Ann-Chatrine Wennergren-Samuelsson, rektor på Strömslundsskolan.

På Pettersbergsskolan var andelen VG och MVG 29 procent. På Strömslundsskolan fanns det knappt sju procent streck i betygen -och det är det samma som icke godkänt. Målen är inte uppnådda.

På Pettersbergsskolan var andelen 19 procent, alltså nästan var femte betyg var ersatt med ett streck. PÅ Strömslundsskolan, Stavreskolan, Lyrfågelskolan, Skogshöjdens skola och Paradisskolan är andelen MVG mer än 10 procent av betygen. På Pettersberg är andelen fem procent.

Ann-Chatrine Wennergren-Samuelsson säger att de stora skillnaderna mellan skolorna beror på sociala faktorer.
  – Det handlar om det stöd man kan få hemifrån, allt det basala som hör till en skolgång och har man det får man naturligtvis lättare att nå goda resultat i sitt skolarbete.

Text: Bosse Adriansson 
Epost: bo.adriansson@sr.se
Telefon: 0522-67 00 55