Många utan behörighet på Sylteskolan

På Sylteskolan saknar mer än var fjärde elev i nian behörighet att söka till gymnasiet. Det är som SR Radio Väst berättat tidigare mycket stora skillnader mellan betygen i Trollhättans skolor.

På Strömslundsskolan är knappt 7 procent av de betyg eleverna i årskurs 9 fick förra vårterminen ett streck -alltså inte godkänt. På Sylteskolan är andelen drygt 18 procent, alltså nästan var femte. 

- Sylteskolan har en stor andel elever med en bakgrund som gör det svårare att lyckas i skolan. Det handlar om föräldrarnas utbildningsbakgrund och om att vi har en stor andel elever med utlandsbakgrund, säger rektorn Henrik Stålheim. 

Det finns onda cirklar på Sylteskolan. Mer än var fjärde elev i årskurs 9 saknar gymnasiebehörighet, andelen obehöriga lärare är större än genomsnittet och många elever väljer bort Sylteskolan för en friskola eller en annan kommunal grundskola. 

Men om man ser till andelen VG- och MVG-betyg ligger Sylte inte så illa till jämfört med andra skolor. Spännvidden är stor. Det kräver mycket av lärarna: 

- Vi jobbar hårt för att möta eleverna på deras nivå och stötta dem för att nå ett bättre resultat. Det har blivit mer och mer så att vi har större spridning på eleverna, säger läraren Ingrid Eriksson. 

- I år har vi delat in eleverna i mindre grupper så att vi kunnat sitta ner och prata med var och en, säger Ingrid Eriksson.
Bosse Adriansson