Plus för Holmen första kvartalet

Papperskoncernen Holmen, med tillverkning i bland annat Vargön, redovisar en förbättrad vinst för årets första kvartal.

Efter skatter landar vinsten på 571 miljoner kronor. Motsvarande period 2006 var vinsten 562 miljoner kronor.

Resultatet påverkades positivt av högre tidningspapperspriser, skriver Holmen i delårsrapporten.