Kritik mot Stenebyskolan

Stenebyskolan i Dals Långed får kritik för att vara föråldrade och allt för lokala av i Högskoleverket som granskat landets konstnärliga utbildningar:

Det finns andra konstnärliga utbildningar i landet som får mycket värre kritik än Stenebyskolan, sådana som mest verkar ha startats för att locka studenter till områden som är på modet.

Men det som Steneby får utstå från Högskoleverket är rätt hårt det också. Högskoleverket skriver: ”mycket av det som åstadkoms vid Steneby är välgjort, men det framstår som alltför lokalt förankrat och föråldrat. Att medarbetarna verkar sakna insikt om denna problematik är oroväckande”.

Oroväckande tycker Högskoleverket också att det är att ”det finns en förnöjsamhet och en brist på kritisk reflektion vid Steneby”.

Högskoleverket vill ha bättre lärarkompetens, särskilt på professorsnivå och så vill verket öka samtidsorienteringen och den kritiska reflektionen i Stenebys utbildningar. Och så ger verket en känga åt att elever och lärare lever i internatskoleliknande förhållanden och att det är anmärkningsvärt att de själva inte märker att det kan vara ett problem. Verket antyder också att Steneby kanske skulle koncentrera sig på det man är bäst på - den unika avancerade utbildningsnivån på  järn och stål, som man är ensam om i norra Europa.