Nu-sjukvården: Konsekvenser ska utredas

När Nu-sjukvårdsstyrelsen på måndag ska besluta om sjukhusens framtid och var akutsjukvården ska ligga kommer de också att begära en konsekvensutredning av beslutet.

En konsekvensutredning av vad det innebär att flytta akuten från Uddevalla till Näl har efterlyst av många, bland annat av den oberoende experten i sjukvårdsfrågor Mats Brodin. Han varnar för att politikerna kan bli lagbrytare om de fattar beslut med för dåligt underlag. 

Men nu säger Nu-sjukvårdens socialdemokratiska ordföranden Britt-Marie Karlsson Andrén att när man ska ta fram vilka avdelningar som ska flyttas till ett sjukhus ska det också göras en konsekvensbeskrivning av följderna om tillexempel akutsjukvården koncertreras till ett sjukhus.