Preemraff i samarbete med Chalmers

Preemraff i Lysekil, som är ett av dom företag som släpper ut mest koldioxid i hela landet, har inlett ett samarbete med Chalmers för att försöka hitta en metod att ta hand om växthusgasen.

Chalmers Energitekniska Centrum ligger långt fram i utvecklingen av tekniker för att fånga in koldioxid och oskadliggöra den.

Forskarna där utvecklar bland annat den pilotanläggning som Vattenfall bygger i östra Tyskland där koldioxiden från ett kolkraftverk ska särskiljas och sedan pumpas ner i underjordiska fickor.

Nu gäller det alltså Preemraff ett raffinaderi som räknar med att släppa ut 2,4 miljoner ton koldioxid per år när allt går för fullt.
Skulle Preem hitta en lösning för att oskadliggöra koldixiden från Lysekilsraffet skulle cirka 4 procent av landets samlade utsläpp av växthusgasen elimineras.


Men vilken metod som än används så betyder det säkerligen dyra investeringar och då handlar det också om hur mycket vi som köper bensin och diesel är villiga att betala extra.