Bränderna i lantbruket ökar

Bränderna i lantbruket ökar i år. Under januari till april i år har det redan inträffat 121 allvarliga lantbruksbränder. Det visar siffror från Lantbrukets Brandskyddskommitté som baserar uppgifterna på bränder rapporterade till försäkringsbolagen och pressklipp.

Totalt inträffade 170 sådana bränder 2006. Som allvarliga räknas bränder med ett skadebelopp över 200 000 kronor.

En vanlig brandorsak i år har varit antändning intill skorstenen på grund av hård eldning eller brister i skorstenen.

I andra fall på grund av flygande gnistor som har antänt taket då tegelpannor har glipat.