Rektor nöjd med högskoleverkskritik

Att Högskoledelen vid Stenebyskolan blivit kritiskt granskad av Högskoleverket är bra, anser skolans rektor, Kenneth Lundmark.

Han säger till Sveriges Radio Väst att granskningen är den första sedan Stenebyskolan fick en högskola för 70 elever år 2000.

Högskoleverket hade flera kommentarer om att det var problematiskt med en liten skola på en liten ort där lärarkåren behöver förstärkas.

Kenneth Lundmark anser att det är viktigt att skolan söker sig mer ut internationellt och räknar med att fortsätta utvecklingen av Stenebyskolans högskoledel.