376 anställda vid Skogsstyrelsen i Väst kan få gå

376 anställda vid Skogsstyrelsen Region Väst kan mista jobben under 2007. Det framgår av protokollet från en MBL-förhandling mellan styrelsen och Skogs- och träfacket.

Det är arbetsledarna och medarbetarna i arbetslagen inom satsningen Gröna jobb och de som har plusjobb som berörs.

Samtidigt meddelar skogsstyrelsen att finansieringen har säkrats för att fortsätta driva arbetslagen i bland annat Bengtsfors.