Allmänheten bjuds in till havsnationalparken

Förutom att det är lördag , så är det också Kosterhavets dag idag med gratis aktiviteter för allänheten runt det nya område som är föreslaget som nationalpark.

Dagen till ära har man satt in en abonnerad färja som trafikerar linjen Strömstad - Kosteröarna - Tjärnö.

Det är Länsstyrelsen, Naturvårdsverket och lokala aktörer som står för arrangemangen som omfattar alltifrån föreläsningar och turer på havet med forskningsfartyget Nereus till poängpromenader och korvgrillning.

Syftet är att allmänheten ska få bekanta sig med naturarvet i den föreslagna nationalparken, som - om förslaget går igenom -  då skulle bli Sveriges första marina nationalpark.