Blodbrist inom NU-sjukvården

Just nu råder det stor blodbrist blodcentralerna på NÄL och  Uddevalla sjukhus. Trots att det behövs fler som lämnar blod finns det idag NU-sjukvården ingen personal som kan ta emot ytterligare blodgivare.

Inom ett par dygn måste blodbristen lösas, annars står vissa delar av landet helt utan blodreserv - med risken att planerade operationer ställs in, något som ännu inte är aktuellt i NU-sjukvården enligt Jan-Erik Elverby, verksamhetschef på laboratoriemedicin som ansvarar för Uddevalla blodcentral.

På Uddevalla blodcentraler finns idag två britsar som går varma med folk som avlöser varann för att lämna blod. Men i lokalen finns också en tredje brits som inte används. Den hade behövts nu när det är blodbrist säger flera i personalen till SR Radio Väst.

Tidigare har man haft resurser att kalla in extra personal, men som det ser ut idag är den tredje britsen obemannad tillsvidare då inte avdelningschefen själv går in och hjälper till. Trots att blodcentralerna arbetar för fullt för att ta emot blod, behövs det mer för att lösa bristen, men det saknas personal, alltså en moment 22 situation i Uddevalla.

- Jag vill inte diskutera den tredje britsen med SR Radio Väst, vi har folk så det räcker, säger Jan-Erik Elverby avslutningsvis.