Budget 2008: Sänkt skatt i Uddevalla

Sänkt skatt, utläggning av kommunala bad och fritidsgårdar på entreprenad och ökad lärartäthet på grundskolan. Det är några av huvuddragen i den borgerliga majoritetens budget för 2008.

Skattesäkningen blir 10 öre per år de kommande tre åren. När det gäller baden är det Walkesborgsbadet och Landbadet som den politiska majoriteten vill lägga ut på entreprenad.