Mer populärt att inte dricka bland unga

Det är inne bland ungdomar idag att inte dricka en droppe sprit, -samtidigt som det är inne att festa och supa. Drickandet har blivit mer av ett antingen eller bland dagens unga.

Visserligen visar den nationella statistiken om ungdomars drogvanor på att alltfler ungdomar väljer bort alkohol, en statistik baserad på enkätsvar från 6000 högstadieungdomar i årskurs 9.

Idag uppger var tredje niondeklassare, att han eller hon inte smakat alkohol. Också bland värnpliktiga syns samma tendens.

Däremot dricker gruppen ungdomar ungefär lika mycket alkohol som tidigare, och det innebär förstås att det finns en ganska stor grupp som dricker mer än förut.

I Stockholmsområdet till exempel vårdas alltfler ungdomar för alkoholproblem, speciellt ökar alkoholmissbruket bland unga flickor.

Omräknat i ren alkohol konsumerar niondeklassarna runt 3 liter alkohol per år, något mer för pojkarna del, men flickorna har nästa fördubblat sin konsumtion sedan början av 1990-talet, medan pojkarna ligger kvar på ungefär samma nivå.

När det gäller alkoholen, så är trenden alltså polarisering.

En växande andel tar avståndfrån spriten, samtidigt som en annan grupp dricker alltmer.

Nykterhetsrörelsen som nästan var avsomnad i brist på återväxt, den har vaknat till liv igen, alltfler ungdomar söker sig dit.

UNF i Lysekil har bara ett år på nacken, och ungdomarna där ser själva till att ordna alternativ till spriten.