Pappersarbetarna i Vargön fick rätt - Parkinson-sjukdom är arbetsskada

Tre tidigare anställda vid pappersbruket Vargöns bruk, som försökt få sina besvär med Parkinsons sjukdom, klassade som arbetsskada efter arbete med bekämpningsmedlet Difenyl, får rätt av kammarrätten.

Därmed upphäver kammarrätten den tidigare domen i länsrätten,som gav försäkringskassan rätt i dess bedömning, att besvären med Parkinsson inte hade med arbetet på pappersbruket att göra.