Arbete mot alkohol gav resultat

Lilla Edet är på väg bort från bilden av en kommun där spriten och knarket flödar. Kommunens förebyggande arbete är på väg att ge resultat.

Den senaste drogvaneundersökningen visar att Lilla Edet nu ligger under riksgenomsnittet när det gäller niondeklassarnas alkoholvanor. 

- Det är en viktig signal för framtiden, säger kommunalrådet, centerpartisten Bjarne Färjhage. 

Kommunen arbetar idag med ett 15-tal familjer i det s.k. Klara-projektet där det finns ungdomar med problem som kan leda till insatser från socialtjänsten eller till placering i familjehem om man inte agerar i tid. 

I budgeten för nästa år finns en fortsättning av projektet med och kommunen söker nu 1,5 miljon kronor i statliga bidrag för att utöka antalet tjänster i Klaraprojektet från en till sex. I projektet samarbetar socialförvaltningen och tre skolor. 

- Klara är något som vi är stolta över och vill utveckla. Det förebyggande arbetet på bred front är jätteviktigt, säger Camilla Waltersson Grönvall, moderat politiker. 

Men för att få bort stämpeln som en missbrukarkommun behöver Lilla Edets kommun hjälp: 

- Vi har  haft en inflyttning av för många personer som använder droger och det problemet försöker vi avvärja genom en dialog med fastighetsägare om att noggrant se till vilka hyresgäster man hyr ut till, säger Bjarne Färjhage.
Bosse Adriansson
bo.adriansson@sr.se