Lilla Edet utmärker sig i kriminalstatistik

Lilla Edets kommun gör ansträngningar för att komma bort från bilden av en missbrukarkommun med inflyttade kriminella från Göteborg. Man satsar ytterligare miljoner i drogförebyggande arbete.

Men i förra årets kriminalstatistik utmärker sig Lilla Edet fortfarande med hög frekvens av polisanmälda brott med anknytning till missbrukare.

Lilla Edet är den enda kommunen här i Väst, där de två vanligaste brotten är olovlig körning och olaga narkotikabruk, och med siffror långt över riksgenomsnittet.