Kurs i regionbildning

En kurs i hur man bildar och driver en region får kanske inte gemene man att springa benen av sig. Däremot är intresset stort från kommuner och landsting i de landsändar som kan stå i tur för regionbildning.

Folk från Västernorrland, Uppsala och Örebro finns med när Västra Götalandsregionen nästa vecka håller kurs i konsten att bli region, alltså storlandsting med utökade befogenheter.

I Ansvarskommitténs förslag som presenterades i februari stod Skåne och Västra Götaland som förebilder för de sex till nio regioner som utredningen vill se.

Förslaget mötte protester på flera håll.