Sotenäs vill mäkla fred mellan grannar

Sotenäs kommun vill införa kommunala medlare på försök för att försöka få slut på uppslitande bråk mellan grannar. Miljö- och byggnadsnämnden anser att det förekommer många okynnesmål.

- Det kan starta med att en granne vill bygga ut en altan och sedan är den andra grannen inte överens om det. Så börjar en konflikt som pågår år efter år och där man till slut gör saker bara för att reta grannen, säger Eva Abrahamsson, moderat 2:a vice ordförande i miljö- och byggnadsnämnden. Medlingen skall vara frivillig. Inga beslut skall fattas och det skall inte föras några anteckningar. Kommunen vill få igång en dialog mellan de trätande grannarna.