Brist på sjuksköterskor väntar

Det kommer att bli stor brist på sjuksköterskor i sommar, och vården kommer att behöva ta in bemanningsföretag på många vårdinrättningar för att kunna hålla öppet. NÄL-s personalchef Kerstin Blomgren säger att det är svårast att hitta vikarier till akutkliniken och till förlossningen. En anledning är att utbildningplatserna på sjuksköterskeprogrammet i Vänersborg har minskat och då blir det färre som kan vikariera.