Norge förebild för svenska kvinnojourer

Igår avslutades Sveriges Kvinno- och tjejjourer - ROKS årsmöte i Uddevalla. Ett möte som var präglat av intensiva diskussioner under dagarna tre. På årsmötet tillsatte man bland annat en arbetsgrupp som fram till nästa årsmöte skall se om det går att införa regler för att höja kvaliten på kvinnojourernas stöd i landet.
- Det är en viktig fråga, säger Lina Ploug, ordförande i ROKS.

ROKS kallar det för ett etiskt regelverk. Förebilden kommer från Norge och Danmark. 

Det handlar om etiska ställningstaganden som kan komma upp när man arbetar med utsatta kvinnor och barn. I Norge har man kopplat reglerna till ett råd dit man kan vända sig med specifika fall. Årsmötet tog också ett beslut om att införa en gemensam värdegrund föreningen med grundläggande värderigar.

Vid årsmötet närvarade 150 deltagare och av dessa 54 ombud från hela landet som sammanträdde på Hotel Bohusgården.