Polisen har svårt att hitta

Polisen i Västra Götaland hittar inte alltid direkt till alla adresser, som de larmas till utanför tätorterna. Orsaken är att adresserna inte finns i polisens databas.Det betyder att polisbilarna inte exakt kan avgöra var den som har slagit larm bor. Nu lägger kommunerna om från postlådeadress till landsortsadresser, och då hoppas polisen att problemet kan vara löst.