Brandbefäl i Färgelanda säger upp sig i protest

Tre av fem deltidsbrandbefäl på Räddningstjänsten i Färgelanda har sagt upp sig i protest mot de förändringar som Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, NÄRF, har gjort på brandstationen i Färgelanda.

Fler investeringar har frysts och stationens bästa brandbil med dyrbar utrustning har bytts ut mot en buss från Vänersborg, som deltidsbrandmännen är mycket missnöjda med.

- Bussen har betydligt längre hjulbas och är mycket svår att manövrera på småvägarna i Färgelanda, säger Stig Frisk, ett av brandbefälen i Färgelanda, som nu sagt upp sig i protest.

Stig Frisk tror att de här hastigt påkomna förändringarna som inte tyder på långsiktighet, har att göra med att Färgelanda kommun sagt upp avtalet med NÄRF.

- Sättet som NÄRF behandlar oss på är skrämmande och jag ser det som ett rent överfall på oss. I början på augusti då blir det problem i Färgelanda. Då finns det inte folk att fylla upp grupperna. Vi har inte en enda reserv idag, säger Stig Frisk till SR Radio Väst.