Bristande stöttning för kvinnor med skyddad identitet

Samhället klarar inte att stötta kvinnor som lever med skyddade personuppgifter, det visar en färsk studie. Sveriges Radio Väst har mött tre kvinnor som lever med skyddad identitet.

Under tre år har forskaren Katarina Weinehall arbetat med en studie som heter Gömda glömda.

Ett antal intervjuer med våldsutsatta kvinnor och barn som lever med skyddade personuppgifter ligger till grund för studien.

Resultatet av projektet visar att samhället inte förmår hjälpa den här gruppen på ett fungerande sätt.

Studien visar bland annat på stora brister när det gäller samverkan mellan olika myndigheter och organisationer.