Dyster framtid väntar Bengtsfors

När Bengtsfors kommun tittar in i framtiden så är det inte så mycket muntert att se. Sedan 1997 har befolkningen minskat med drygt 1000 personer och kommunen räknar för säkerhetes skull att befolkningen kommer att minska med 150 personer om året också dom närmsta åren.

Det är redan 42 personer som flyttat under första kvartalet i år och bara 9 personer födda.

Den utvecklingen innebär att kommunen minskar sina intäkter med 6,3 miljoner om året i förlorade skatter och statsbidrag.

Med en sådan utveckling så tycker kommunen det är extra viktigt att hålla i pengarna och någon ökning av några kommunala verksamheter är det inte tal om utom då på ett område.

Kommunchefen Solveig Andersson föreslår när hon drar upp budgetramarna dom närmsta åren, att kommunen satsar tre miljoner på att göra Bengtsfors attraktivare för företagre och andra som vill bo på orten.