Moderaterna satsar på psykiatri och kortare vårdköer

Moderaterna i Västra Götalandsregionen vill satsa 235 miljoner kronor mer är den politiska majoriteten på sjukvården nästa år. 100 miljoner extra satsas på psykiatrin och lika mycket på att korta vårdköer.

Men förslaget till budget från det största oppositionspartiet innehåller ingen sänkning av skatten nästa år. Först 2009 vill moderaterna ta tillbaka 10 öre av den höjning på nästan en krona som majoriteten genomfört de åtta senaste åren.

- Någon gång måste man inleda utvecklingen och vi kan inte utgå från att vi har lika stora överskott om några år som vi har nu, säger det moderata regionrådet Johnny Magnusson.