Lantbrukare får tillbaka hundratusentals kronor

Efter en dom i Högsta domstolen ska Jordbruksverket betala tillbaka pengar till ett tusental lantbrukare som felaktigt krävts på dröjsmålsränta för att de varit sena med att återbetala omställningsstöd. I vårt område får 56 lantbrukare tillbaka drygt 315 000 kronor. Återbetalningarna ska börja i månadsskiftet maj-juni.