Miljöpartiet väljer spår före väg

Miljöpartiet i Västra Götalands-regionen vill öka anslaget till Västtrafik med 150 miljoner kronor. Det föreslår partiet i sitt budgetförslag.

- Den i särklass effektivaste miljöåtgärden är att bygga spår och inte motorvägar, säger regionrådet Stefan Kristiansson.

Miljöpartiet säger nej till fler motorvägsbyggen i Västra Götaland, men accepterar att utbyggnaden av Europaväg 45 och E 6-an fullföljs.

Miljöpartiet vill också avsätta 50 miljoner kronor till att bygga upp en klimatfond där bland andra företag och föreningar kan söka bidrag.

- Det finns en massa människor som har kompetens men saknar möjligheter att utveckla sina idéer, säger Stefan Kristiansson..