Staffan Cronholm, kommunalråd (m): - Underlätta för miljöbilsägare

Man ska underlätta för människor att skaffa miljöbilar, och inte begränsa deras möjligheter. Det säger moderata kommunalrådet Staffan Cronholm i Uddevalla om förslaget i tekniska nämnden att begränsa tiden som miljöbilar får stå gratis parkerade i centrum.

Föslaget, som ordföranden i nämnden,  Magnus Jacobsson, (kd) står bakom, har kommit till för att få cirkulation på trafik i centrum, bland annat efter klagomål från handeln.