Svensken dricker mindre alkohol men försäljning ökar

Svensken dricker mindre alkohol och vi köper numera hellre vinet på Systemet än i Danmark eller Tyskland. Och följden blir att systembolagets försäljning fortsätter att öka, främst när det handlar om öl och vin. I april månad ökade försäljningen med nästan elva procent jämfört med april förra året.

Under årets första kvartal ökade Systembolagets totala alkoholförsäljning med 6,9% i Västra Götaland, alltså mer än genomsnittet i landet.

Och det är ölförsäljningen som ökat mest i regionen.

Men trots ökad försäljning på Systembolaget, så visar återkommande undersökningar på Stockholms universietet att vi dricker mindre alkohol.