Våld mot kvinnor utförs ofta av närstående

För de flesta kvinnor som blir utsatta för misshandel och trakasserier är det en närstående man som står för våldet. Så var det också för Yvonne Haglund som blev misshandlad och trakasserad av sin före detta man. Till slut lyckades hon flytta ifrån mannen.

Men den våldspiral som hon hamnade i började som en romantisk dröm. Mannen tog stryptag och stryptagen följdes av mer våld, både fysiskt och psykiskt. Hans beteende var nyckfullt. Ena dagen kunde han spotta Yvonne i ansiktet för att nästa dag bedyra sin kärlek för henne. Hans kontrollbehov blev allt större.

Efter fyra år kulminerade allt under en skidresa till Norge där Yvonnes man misshandlade henne i en stuga så grovt att hon fick uppsöka sjukhus.

När hon kom tillbaka till Sverige polisanmälde hon honom, men trots att det fanns rättsintyg på hennes skador lades utredningen så småningom ner och mannen undkom straff.

Yvonne flyttade i alla fall ifrån honom och undkom på det sättet misshandeln, åtminstone den fysiska. Det psykiska våldet fortsatte, eftersom han började förfölja och trakassera henne.

Till slut fick Yvonne ett nytt boende på en ny ort och hennes alla personuppgifter skyddades.

Yvonne är idag kritisk mot hur samhället hanterar kvinnor som lever med skyddad identitet. Hon tycker att det finns stora brister i både samverkan och bemötande.

Idag lever Yvonne ett helt normalt liv, utan rädsla och begränsningar. Hon är tacksam för att hon fick skyddad identitet när hon behövde det och hon anser att skyddet måste finnas. Men hon understryker samtidigt att det måste vara en tillfällig lösning, att det går inte att leva ett normalt liv med skyddad identitet.

Text: Susanne Nobel
Telefon: 0522-67 00 00