Ny chans för nedlagt sågverk i Billingsfors

Det nedlagda, gamla sågverket i Billingsfors är sålt till sågverkskoncernen Södra Timber.

Sågverket i Billingsfors gick i konkurs i december 1999 och ett 90-tal anställda förlorade då sina jobb.

Därefter har sågen inte varit igång, utan fungerat som en upplagsplats för olika företag.

Den dåvarande Are-koncernen köpte sågverket och har sedan monterat ner de maskinanläggningar som fanns på plats.

Den nya köparen, Södra Timber, säger att köpet ger en möjlighet till en industriell etablering i Billingsfors.